งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอกประสงค์ บ้านแม่อี ไฮ หมู่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: กองคลัง