งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอกประสงค์ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองคลัง