งานประเพณี วันที่ 17 เมษายน 2561

วันที่ 17 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายยกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร พนักงาน-เจ้าหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มหน่วยงาน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตตำบลศรีวิชัย ร่วมเดินขบวนประเพณี(งานวันกตัญญู) เพื่อสืบสาบขนบธรรมเนียมประเพณี และรดน้ำดำหัวท่านพระครูอุดมณ์ คุณาวัตร เจ้าคณะตำบลศรีวิชัย ณ วัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม