งานเปิดป้ายชาติภูมิสถานครูบาเจ้าศรีวิชัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานเปิดป้ายชาติภูมิสถานครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ณ ชาติภูมิสถานครูบาเจ้าศรีวิชัย บ้านปางหมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม