จัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อคัดกรองผู้มาใช้ติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

   

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม