ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น และลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณ ภายในบริเวณสนามกีฬากลางตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมสร้างพื้นที่ Green Zone และ Safe Zone ให้เป็นพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ สะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชน และอีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วย

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล