ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 กันยายน 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 2 ฝ่ายผู้บริหารเทศบาลฯ ฝ่ายปกครองตำบลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุธไธสวรรย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม