ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลศรีวิชัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กองช่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงาน-เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย และประชาชนชาวบ้านศรีบุญเรือง หมู่9 ได้ร่วมกันทำการซ่อมแซมถนน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณซอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองช่าง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม