ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธรณะ (ไฟกิ่ง)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธรณะ (ไฟกิ่ง) บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 และติดตั้งสายเมนไฟฟ้าบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม