การดับไฟไหม้หญ้าบริเวณบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ ดับไฟไหม้หญ้า ณ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล