ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น และลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณ ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมสร้างพื้นที่ Green Zone และ Safe Zone ให้เป็นพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ สะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชน และอีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วย

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล