ตั้งจุดคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินกิจกรรมตั้งจุดคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงาน ติดสติ้กเกอร์ผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีเจลล้างมือบริการในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน ทุกวันและเวลาราชการ

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ข่าวประชาสัมพันธ์