ทำฝายร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อ 2561

ทำฝายร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อ 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เเละชาวบ้าน บ้านแม่จ๋องหมู่ 7 จัดโครงการ ทำฝายร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อ โดยทำการซ้อมแซมฝ่ายชะลอน้ำเดิม และสร้างฝ่ายชะลอน้ำใหม่เพิ่มเติม ณ ป่าชุมชนบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7

Categories: ภาพกิจกรรม