นำน้ำสำหรับอุปโภคแจกจ่ายให้กับประชาชน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคแจกจ่ายให้กับประชาชนที่่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านแม่ป้อก และหมู่ 7 บ้านแม่จ๋อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม