การปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตัดต้นไม้โค่นทับเสาไฟฟ้า บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.40 น เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเวรสำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตัดต้นไม้โค่นทับเสาไฟฟ้า ณ บริเวณพื้นทีบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล