การปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล