การปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณตลาดนัดวันเสาร์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย อปพร. ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณตลาดนัดวันเสาร์ ณ พื้นที่บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล