ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน บริเวณฌาปนสถานบ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding))

ประกาศ ประกวดราคาหลังคารีดลอน

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง,ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศ/คำสั่ง,ประกาศสอบราคาและประกวดราคา