ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศสอบราคาและประกวดราคา