ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ข้างอาคารหอประชุม หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ถนน ม.8

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศสอบราคาและประกวดราคา