ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-074 สายทาง บ้านแม่ป้อกเหนือ-บ้านห้วยบง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-074 สายทาง บ้านแม่ป้อกเหนือ-บ้านห้วยบง

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 998 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 4,990 ตารางเมตร

เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศสอบราคาและประกวดราคา