ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์