ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์