ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบนอัดแน่น รหัสสายทาง ลพ.ถ.30-084 เรียบคลองส่งน้ำฝายสบจ๋อง(ทุ่งนอก) บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12

 ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกบนอัดแน่น รหัสสายทาง ลพ.ถ.30-084 เรียบคลองส่งน้ำฝายสบจ๋อง(ทุ่งนอก)

บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ประกาศสอบราคาและประกวดราคา