ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผลการสรรหา  และเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา

,พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา

และพนักงานจ้างทั่วไป   ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา

10 รายงานผลการสรรหา

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์