ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง