ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  จากหลักฐานที่ใช้ในการสมัครในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ฯ  ดังเอกสารที่แนบต่อไปนี้  07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์