ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์