ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโน๊ตบุ๊คตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโน๊ตบุ๊คตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโน๊ตบุ๊คตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

Categories: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง