ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตตำบลศรีวิชัย

 

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์