ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์