ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์