ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

03 2 คำสั่ง-รักษาราชการแทนปลัด63

04 4 คำสั่ง-ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ63

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์