ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ

ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์