ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”

1. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัว Final

10-กิจกรรวม

10-คำพูด

10-สิ่งที่ควรทำ

10-สิ่งที่ไม่ควรทำ

ผลสำรวจคำพูด+กิจกรรม

ผลสำรวจนโยบาย

เล่มแนวทางขับเคลื่อครอบครัวอบอุ่น

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์