ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 หมู่บ้าน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 หมู่บ้าน

(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์