ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการอถทยานแห่งชาติแม่ปิง หรือทาง E-mail : maeping-๑@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 16-27 มิถุนายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยการทดสอบความรึความสามารถพื้นฐานโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติในตำแหน่งดังกล่าว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ทางเพจอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์