ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลศรีวิชัย

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม