ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยมีกำนันตำบลศรีวิชัยและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม