ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล และทีมงานนักวิชาการเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายและร่วมลงนามการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการจัดการชุมชนเข้มแข็ง ด้วย 4 ประสาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม