ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์สาธารณภัยด้านอุบัติเหตุหมู่ และซักซ้อมแผนอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลลี้ ณ บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ 1 บ้านนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม