ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน แม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม