ผนงานการเกษตร สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน และลงนามแบบส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ร่วมกันกับเครือข่ายพลังงานชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แผนงานการเกษตร สำนักปลัด เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน และลงนามแบบส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ร่วมกันกับเครือข่ายพลังงานชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ร่วมโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดทำโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

Categories: สำนักปลัดเทศบาล