พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา)

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฝ่ายปกครองและพนักงานเจ้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในปี 2567 โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม