พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน เขต 2 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2567

 

Categories: ภาพกิจกรรม