พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน 1 ศูนย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ภาพกิจกรรม