พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประธานกลุ่มองค์กรต่างๆ ประชาชนจิตอาสาในตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม