พิธีอัญเชิญแก้วยอดพระเจดีย์ ประดิษฐานบนปลียอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี ณ วัดบ้านปาง

วันที่ 8 มกราคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญแก้วยอดพระเจดีย์ เพื่อประดิษฐานบนปลียอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญแก้วยอดพระเจดีย์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในครั้งนี้

Categories: ภาพกิจกรรม