พิธีเปิดการอบรมขยายผลโครงการโคก หนอง นา ข้าราชบริพาร หน่วยงานในพระองค์ 904

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้นายสมัย  ขมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการอบรมขยายผลโครงการโคก หนอง นา ข้าราชบริพาร หน่วยงานในพระองค์ โดยนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 และพล.ท.สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ และ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ณ โครงการ โคก หนอง นา ภูมิลำเนา จ.ส.ท.นพดล สุกรีขันธ์ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม