ภาพถ่ายมุมสูงความเสียหายจากอุทกภัย พื้นที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 29-30 กันยายน 2566 ภาพถ่ายมุมสูง พื้นที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนัก

Categories: ภาพกิจกรรม